Звернення громадян

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

тел.,факс: 4-22-99, електронна пошта: zagvidkr@ukrpost.ua

0 800 507 309 – телефонний номер урядової «гарячої лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами, дозволяє: їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги, заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
Урядова «гаряча лінія» працює крім неділі та святкових днів за наступним графіком: понеділок-п’ятниця – з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№577-VIII від 02.07.2015 року) яким передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення в Красилівську районну державну адміністрацію можна надіслати на таку електронну адресу: zagvidkr@ukrpost.ua

Звертаємо увагу, що електронне звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог вищевказаного Закону.
Зокрема, у зверненні має бути зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові, 
— місце проживання громадянина, 
— суть порушеного питання: зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження.

За дорученням Президента України відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.
За телефонним номером (044) 255-69-55 щоденно з 8 до 20 години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу.
Консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також по можливості надаватимуть їм необхідні консультації.

 

Графік перевірок по підрозділах
Графік перевірок в радах

 


Підсумки роботи зі зверненнями громадян у Красилівській райдержадміністрації за 2016 рік

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом — Конституцією України, яка гарантує права й свободи кожному громадянинові. Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед нею за свою діяльність.

Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та од­нією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод. По-перше, звернення громадян — одна з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливість активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування. На сьогоднішній день цей аспект вимагає якісно нового підходу до розкриття потенціалу волевиявлення людей у процесі формування та реалізації державної політики. По-друге, звернення — це спосіб від­новлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади и місцевого самоврядування заяв, клопотань, пропозицій, зауважень та скарг.

Звернення громадян стосуються різних напрямів діяльності суспільства й держави, але, як правило, мають єдину мету — акцентувати увагу відповідних органів і посадових осіб на необхідності розв’язати проблеми, що зачіпають суспільні інтереси або інтереси конкретної особи.

У 2016 році до Красилівської районної державної адміністрації надійшло 961 звер­нення громадян,  що на 190 звернень більше в порівнянні з відповідним періодом  минулого року, з них 255 громадян побували на особистому при­йомі у керівництва райдержадміністрації.

На виконання вимог Закону України  „Про звернення громадян” за ре­зульта­тами розгляду звернень вжито невідкладних заходів щодо вирішення проблем та вирішено позитивно порушені пи­тання у 591 випадку,  47 звернень надіслано органам місцевого са­моврядування  для відпрацювання відповідно до їх компетенції. Жодної від­мови  у розгляді звер­нень  не зафіксовано.

Характер питань, порушених у зверненнях, досить різноманітний. Най­більше  надійшло  звернень з питань земельних відносин.

Залишаються актуальними в зверненнях громадян питання соціального захисту, особливо щодо надання матеріальної допомоги та призначення  житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, транспорту і зв’язку, праці і заробітної плати, комунального господарства, житлової політики, освіти.

За результатами розгляду звернень соціального характеру, що надійшли до райдержадміністрації та районної  ради  районною комісією  з надання одно­разової  матеріальної  допомоги  жителям  району у 2016 році надано допо­могу 602 жителям району,  на загальну суму 307, 1 тис. гривень.

У своїх зверненнях жителі району порушили 961 питання, се­ред  яких  левову частку  становлять  питання   аграрної політики та  земельних відносин –58,1 відсотка. Районною державною адміністрацією вишу­кувались  всі наявні можливості щодо позитивного вирішення порушених у зверненнях жителів району  земельних питань.

Зокрема, за результатами розгляду цих  звернень  го­ловою районної держа­вної адміністрації з початку 2016 року видано 118 розпоряджень щодо  вирішення  земельних питань.

Із загальної кількості звернень  у 2016  році зареєстровано 53 колективних зверненя, що на 3 звернення менше відповідно до минулого року. Враховуючи колек­тивні звернення,  всього до райдержадміністрації у 2016 році звернулося 2307 громадян, що на 954 більше ніж у минулому році.

Головою та заступниками райдержадміністрації особлива увага приділя­ється питанням наближення органів влади до населення. З цією метою проведено  спільно з  головою районної ради, представниками управління Пенсійного фонду України, управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  відділу Держгеокадастру у Красилівському районі 27 виїзних прийомів на яких із своїми  проблемами  до керівництва райдержадміністрації звернулось 262 громадянина.

За 2016 рік керівництвом райдержа­дміні­страції проведено 85 „гарячих” телефонних ліній «Запитай у влади», під час яких відбу­ва­лось живе спілкування із жителями району.

Райдержадміністрацією створено усі  необхідні умови для того, щоб людина мала впевненість у забезпеченні та захисті своїх прав, зокрема, права на звернення.

Тому, керівництво райдержадміністрації  і надалі  триматиме на постійному контролі  роботу з виконання вимог Закону України  „Про звернення громадян”  та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гаранту­вання конституційного права на звернення до органів державної влади та орга­нів місцевого самоврядування”  як у структурних підрозділах райдержадмініст­рації, так і  у виконкомах місцевих рад.