Звернення громадян

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

тел.,факс: 4-22-99, електронна пошта: zagvidkr@ukrpost.ua

0 800 507 309 – телефонний номер урядової «гарячої лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами, дозволяє: їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги, заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
Урядова «гаряча лінія» працює крім неділі та святкових днів за наступним графіком: понеділок-п’ятниця – з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№577-VIII від 02.07.2015 року) яким передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення в Красилівську районну державну адміністрацію можна надіслати на таку електронну адресу: zagvidkr@ukrpost.ua

Звертаємо увагу, що електронне звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог вищевказаного Закону.
Зокрема, у зверненні має бути зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові, 
— місце проживання громадянина, 
— суть порушеного питання: зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження.

За дорученням Президента України відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.
За телефонним номером (044) 255-69-55 щоденно з 8 до 20 години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу.
Консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також по можливості надаватимуть їм необхідні консультації.

 

Графік перевірок по підрозділах
Графік перевірок в радах

 


Підсумки роботи зі зверненнями громадян у Красилівській райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року

За 9 місяців 2017 року до районної державної адміністрації на­дій­шло 909 пись­мових звернень, з них 297 громадян побували на особистому при­йомі у керівництва райдержадміністрації.

На виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” за ре­зульта­тами розгляду звернень їх авторам було надано 909 письмових вiдповiдей, вжито невідкладних заходів щодо вирішення проблем та вирішено позитивно порушені пи­тання у 625 випадках, 77 звернень надіслано органам місцевого са­моврядування  для відпрацювання відповідно до їх компетенції. Жодної від­мови  у розгляді звер­нень  не зафіксовано.

Характер питань, порушених у зверненнях, досить різноманітний. Най­більше  надійшло  звернень з питань земельних відносин.

Залишаються актуальними в зверненнях громадян питання соціального захисту, особливо щодо надання матеріальної допомоги та призначення  житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, транспорту і зв’язку, праці і заробітної плати, охорони здоров’я, комунального господарства, житлової політики, екології та природних ресурсів, сім’ї, дітей, фізичної культури і спорту, освіти, діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Протягом 9 місяців  2017 року до районної державної адміністрації з прохан­ням  про допомогу у вирішенні життєво важливих для  них проблем звернулось 101 — учасник та інвалід війни, учасник бойових дій; 35 – інвалідів І, ІІ, ІІІ групи; 108 – ветеранів праці та пенсіонерів; 3 — дитини війни;  7 — членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь; 5 — від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

За результатами розгляду звернень соціального характеру, що надійшли до районної державної адміністрації районною комісією з надання одно­разової  матеріальної  допомоги  жителям  району за 9 місяців 2017  року надано допо­могу      286 мешканцям району, в тому числі: 121 учаснику антитерористичної операції та учаснику бойових дій на загальну суму 256, 500 тис. грн.   

У своїх зверненнях жителі району порушили 909 питань, се­ред  яких  левову частку  становлять  питання   аграрної політики та  земельних відносин –39,8 відсотка. Районною державною адміністрацією вишу­кувались  всі наявні можливості щодо позитивного вирішення порушених у зверненнях жителів району  земельних питань.

Зокрема, за результатами розгляду цих  звернень  го­ловою районної держа­вної адміністрації  за 9 місяців 2017 року видано 97 розпоряджень щодо  вирішення  земельних питань.

Із загальної кількості звернень  у 2017 році зареєстровано 33 колективних звернення, що на 3 звернення менше відповідно до минулого року. Враховуючи колек­тивні звернення,  всього до райдержадміністрації у 2017 році звернулося 543 громадяни, що на 383 менше ніж у минулому році. Найбільше колективних звернень надійшло від жителів міста Красилів (15), сіл Великі Зозулинці (1), Велика Салиха (1), Веселівка (1), Гриценки (1), Глібки (1), Западинці (2), Криворудка (1),  Мала Клітна (1),  Михайлівці (4), Росолівці (1), Терешки (1), Чернелівка (2), Щиборівка (1). 

За 9 місяців 2017  року від органів влади вищого рівня з початку року до райдержадмі­ністрації надійшло 413 звернень, серед них відповідно:

від АПУ – 2;

КМУ – 2,

ВРУ- 2,

Облдержадміністрації — 12;

Урядового контактного центру – 395.

З метою більш широкого залучення органів виконавчої влади на місцях до вирішення питань, що відносяться до їх компетенції 77 звернень згідно ч.3 статті 7 За­кону України „Про  звернення громадян”  направлялось для розгляду Красилівській міській, Антонінській селищній, Веселівській, Западинській, Заслучненській, Заставківській, Великомедведівській, Великозощулинецькій,  Котюржинецькій, Кузьминській, Криворудській, Кременчуківській, Кульчинівській, Ледянській, Лагодинецькій,  Митинецькій, Манівецькій, Михайловецькій, Печеській, Росолівецькій, Севрюківській, Терешківській,  Чепелівській, Чернелівській, Щиборівській, Яворовецькій сільським радам із по­слідуючим ін­формуванням райдержадміністрації.

Головою та заступниками райдержадміністрації особлива увага приділя­ється питанням наближення органів влади до населення. З цією метою проведено  спільно з  головою районної ради, представниками управліннь Пенсійного фонду України, соціального захисту населення райдержадміністрації,  відділу Держгеокадастру у Красилівському районі 17 виїзних прийомів на яких із своїми  проблемами  до керівництва райдержадміністрації звернулось 131 громадянин.

За 9 місяців 2017  керівництвом райдержа­дміні­страції проведено 16 „гарячих” телефонних ліній «Запитай у влади»,  під час яких відбу­ва­лось живе спілкування із  61 жителем району.

З метою  покращення стану роботи із зверненнями громадян та на  виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008-р „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” необхідно забезпечити:

— недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

— створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

— особистий контроль керівників за розглядом звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, приділення особливої уваги вирішенню їх проблем;

— запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

— з’ясовування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

— вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

— удосконалення функціонування гарячих ліній, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

Органи виконавчої влади  зобов’язані створити необхідні умови для того, щоб людина мала впевненість у забезпеченні та захисті своїх прав, зокрема, права на звернення, надати гарантію кожному реалізувати це право.

Тому, керівництво райдержадміністрації  і надалі  триматиме на постійному контролі  роботу з виконання вимог Закону України  „Про звернення громадян”  та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гаранту­вання конституційного права на звернення до органів державної влади та орга­нів місцевого самоврядування”  як у структурних підрозділах райдержадмініст­рації, так і  у виконкомах місцевих рад.