Звіт про здійснення державної регуляторної політики в Красилівському районі Хмельницької області за 2016 рік

Реалізація державної регуляторної політики протягом 2016 року Красилівською райдержадміністрацією здійснювалась у відповідності із вимогами, визначеними Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами з питань державної регуляторної політики.

З метою забезпечення ефективної державної регуляторної політики діяльність районної державної адміністрації була спрямована на вирішення наступних завдань:

— планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

— формування та актуалізація реєстру власних регуляторних актів;

— оприлюднення проектів регуляторних актів та іншої інформації, підготовленої у процесі здійснення регуляторної діяльності;

— розробка та прийняття регуляторних актів, підготовка аналізу їх регуляторного впливу; 

— проведення відстеження результативності регуляторних актів;

— здійснення перегляду регуляторних актів;

— надання методичної допомоги органам місцевої влади та місцевого самоврядування з питань державної регуляторної політики.

Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на офіційному сайті Красилівської районної державної адміністрації у розділі “Регуляторна політика” на постійній основі здійснюється актуалізація матеріалів (інформаційних тощо) з питань регулювання господарської діяльності, зокрема, розміщено План діяльності Красилівської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, План-графік проведення заходів з відстеження результативності власних регуляторних актів Красилівської райдержадміністрації, Реєстр власних регуляторних актів Красилівської райдержадміністрації та перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в районі.

Також, у розділі забезпечено доступ до діючих регуляторних актів, проектів та аналізу регуляторного впливу регуляторних актів, аналітичних звітів з відстеження результативності регуляторних актів, інших документів, підготовлених в процесі провадження райдержадміністрацією регуляторної діяльності.

План діяльності Красилівської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік затверджено у грудні 2015 року, який із внесеними змінами (від 04.03.2016 року) оприлюднювався у визначений чинним законодавством спосіб.

У 2016 році райдержадміністрацією прийнято один  регуляторний акт – це  розпорядження голови райдержадміністрації від 07 квітня 2016 року №117/2016-р «Про затвердження Положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Відповідно до статті 7 Закону у грудня 2016 року оприлюднено План діяльності Красилівської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

14 грудня 2016 року затверджено Реєстр власних регуляторних актів Красилівської районної державної адміністрації на 2017 рік, який включає 4 розпорядження голови райдержадміністрації.

Після проведення інвентаризації діючих регуляторних актів райдержадміністрації 14 грудня 2016 року розроблено та затверджено План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Красилівської райдержадміністрації на 2017 рік.

Принципу прогнозованості дотримано і у поточному році: виконавчими комітетами міської, селищної та сільськими радами затверджено та оприлюднено плани підготовки проектів власних регуляторних актів на 2017 рік.

Протягом 2016 року надавалася методична та консультаційна допомога органам  місцевого самоврядування щодо застосування вимог статті 34 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно отримання погодження уповноваженого органу державної  регуляторної політики.

Державна регуляторна політика є одним із важливих факторів, які забезпечують створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва.

Заходи щодо удосконалення регуляторного середовища реалізовувались у рамках програми підтримки малого і середнього підприємництва у Красилівському районі на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 20 березня 2015 року № 4, та передбачені у проекті програми підтримки малого і середнього підприємництва у Красилівському районі на 2017-2018 роки, винесеної на розгляд сесії районної ради у березні 2017 року.

У 2016 році проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, на яких обговорено законопроекти по внесенню змін до Податкового кодексу, актуальні питання підвищення мінімальної заробітної плати, можливості сприяння підтримки інноваційних та конкурентоспроможних підприємств та ін.

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності при райдержадміністрації працює центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Сьогодні роботу Центру надання адміністративних послуг згідно штатного розпису забезпечують 3 адміністратори та 1 керівник центру, який також виконує обов’язки адміністратора. У роботі Центру надання адміністративних послуг беруть участь служба у справах дітей, сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації, загальний відділ райдержадміністрації, сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації, Красилівська міська рада, відділ Держгеокадастру у Красилівському районі та інші центральні органи виконавчої влади. На постійній основі в ЦНАПі в консультативному режимі здійснюють прийом громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб  державний реєстратор сектору з питань державної реєстрації райдержадміністрації та державний реєстратор відділу Держгеокадастру у Красилівському районі. Центром надається 172 види адмінпослуг, в тому числі ДДХ послуг — 46. З них кількість послуг обласної державної адміністрації – 14, районної державної адміністрації — 8, міської ради — 20, територіальних органів ЦОВВ – 130.  Найпоширенішими послугами, що надаються ЦНАПом є послуги щодо: будівництва, землевідведення, реєстрації місця проживання громадян, реєстрації права власності на нерухоме майно.

Станом на 01 січня 2017 року адміністраторами ЦНАПу зареєстровано 11069 звернень громадян та суб’єктів господарської діяльності, з них 446 документів дозвільного характеру, в тому числі – 192 декларації. У сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надано 924 послуги, у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно —  1610 послуг. 40% від звернень громадян приділяється консультаціям.

Станом на 01 січня 2017 року, за даними державного реєстратора у Красилівському районі  на обліку знаходилося  1055  суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб.   

На базі Красилівської ОДПІ створено Центр обслуговування платників, де створені максимально комфортні умови для надання комплексу послуг при отриманні дозвільних документів, довідок, податкових консультацій, також удосконалено процес приймання податкової звітності та забезпечено швидкий доступ до необхідної інформації. Зросла кількість платників, які подають звітність в електронному вигляді.

Інформації щодо проблемних питань розвитку малого підприємництва та регуляторної політики постійно висвітлюються в засобах масової інформації. Проводяться систематичні консультації з суб’єктами малого підприємництва, громадянами.    

Райдержадміністрацією та іншими органами виконавчої влади організовано надання консультативної допомоги підприємцям з метою підвищення їх правових знань при підготовці установчих документів для державної реєстрації.

Виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.

Список посадових осіб відповідальних для здійснення державної регуляторної політики при райдержадміністрації

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Адреса Контактний телефон
1 Склонний Дмитро Васильович Перший заступник голови райдержадміністрації м. Красилів, площа Незалежності,2 (адмінбудинок), кім. 302         4-23-01
2 Максимчук Наталія Василівна

Начальник відділу економіки, торгівлі та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації

м. Красилів, площа Незалежності,2 (адмінбудинок), кім. 218 4-42-10
 3  Славіна Лариса Василівна  Головний спеціаліст відділу економіки, торгівлі та розвитку інфраструктури райдержадміністрації м. Красилів,пл.Незалежності,2 (адмінбудинок), каб.219  4-42-10